Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobných údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováváním správcem, kterým je společnost METRANS Rail s.r.o., IČO: 263 61 485, se sídlem Podleská 926, 104 00, Praha 10 (dále též jen „Správce“).

Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 

informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_-_uchazeci_o_zamestnani_-_plne_zneni.pdf
60.05 KB
informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_-_obchodni_partneri_a_zakaznici_-_plne_zneni.pdf
63.32 KB
informationen_uber_die_verarbeitung_personlicher_daten_-_geschaftspartner_und_kunden_-_volles_dokument.pdf
67.39 KB
information_on_processing_personal_data_-_business_partners_and_customers_-_full_document.pdf
57.05 KB
zasady_zpracovani_a_ochrany_osobnich_udaju.pdf
509.09 KB